Kalendář

Historie ZS

Organizace Zeměpisná společnost byla založena v roce 1953 jako pionýrská skupina. V roce 1971 se původní Zeměpisná společnost rozdělila na tři samostatné organizace: Po cestách vlasti fungující dodnes v Brně pod SVČ Lužánky, Obzor již zaniklou a naší Moravu.

V posledních letech činnost ZS MORAVA v Brně ustala. ZS MORAVA ale nezanikla, v roce 2015 přesunula svoji činnost do Brtnice, kde spolupracuje s Chaloupkami o.p.s. Vedoucí jednotlivých oddílů jsou současně lektory na ekocentru Chaloupky Kněžice. V současnosti existují pod hlavičkou ZS MORAVA dva oddíly – Cestovatelé a Brtníci, více o nich najdete na stránce Pro rodiče.

Celoroční činnost a náplň

Jedenkrát do týdne se scházíme na oddílové schůzce v Brtnici. Plníme minima, luštíme šifry, učíme se užitečné tábornické dovednosti a samozřejmě si hrajeme. Naše největší akce je srpnová Letní expedice u rybníka Nový Kanclíř na Třeboňsku. Dále pořádáme Zimní expedici (v době jarních prázdnin), výpravy a pomáháme Chaloupkám s realizací akcí pro veřejnost. Na výpravy jezdíme na sruby v okolí Brtnice a Jihlavy nebo vyrážíme s batohem pod stany.

Vedení ZS a další vedoucí

Současným vedoucím ZS je Martin Kříž, zároveň vede oddíl malých Cestovatelů. Oddíl Brtníci vedou Vendy Šimková a Marťa Munduchová. Kromě oddílových vedoucích a vedení ZS máme i bývalé členy, kteří s námi občas jezdí na výpravy a pomáhají připravovat Letní expedici.

Kontakty a další info naleznete na této stránce.